Υπάρχουν στιγμές που η ζωή μπορεί να μας φαίνεται πολύ δύσκολη. Παλεύουμε καθημερινά με προβλήματα, εξωτερικά και εσωτερικά, που αντί να ελαττώνονται, αυξάνονται σε σημείο που νιώθουμε ότι πνιγόμαστε. Από την άλλη, χωρίς εμφανές αιτίες, μπορεί να έχουμε μια συναισθηματική κατάπτωση και να διερωτόμαστε τι πάει λάθος στη ζωή μας.

Το να μοιραστούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας με κάποιον ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στο να ακούει και να βλέπει τα πράματα διαφορικά είναι πολύ βοηθητικό. Σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και εχεμυθείας, ο ψυχαναλυτής θα σας βοηθήσει να εξερευνηθούν όλες σας οι σκέψεις και συναισθήματα και στη πορεία να επιλυθούν τα εμπόδια (εξωτερικά και εσωτερικά) που σας κρατούν μακριά από τους στόχους σας.

Επικοινωνήστε μαζί μου να δούμε πως μπορούμε να δουλέψουμε μαζί.

There are times when life seems unbearable. We struggle daily with problems, internal and external, that instead of being reduced they increase to a point where we feel suffocated. On the other hand, with no apparent reasons, we may feel emotionally collapsed and wonder what is going wrong with our lives.

Sharing thoughts and feelings with someone who has been trained to listen and see things differently is very helpful. In an environment of security, trust, and confidentiality, a psychoanalyst will help you explore all thoughts and feelings and along the way to resolve the obstacles (external and internal) that hold you back from achieving your targets.

Get in touch with me to see how we can work together.